Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö

Noventum Oy (Velostar)
Karvaamokuja 4
00380 HELSINKI
Y-tunnus: 2088049-8
Vastuuhenkilö: Kari Seuna

Yhteydenotot

Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: myynti@velostar.fi

Rekisterin nimi

Velostarin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja asiakaspalveluun.
Velostar kerää henkilötietoja, kun henkilö ilmoittaa haluavansa saada tarjouksia Velostarilta sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä tai tekee ostoksia osoitteessa velostar.fi verkkokaupassa tai asioi Velostar-varastomyymälässä tai osallistuu Velostarin kilpailuihin ja tapahtumiin. Keräämme lisäksi evästeillä tietoja siitä, miten henkilöt käyttävät verkkosivujamme. Evästeistä ja käyttämistämme evästeistä voit lukea lisää tämän sivun alaosasta.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, suoramarkkinointiin, eri menetelmin tehtäviin tutkimuksiin tai kilpailuihin sekä muuhun henkilötietolain mukaiseen rekisterinpitäjän toimintaan liittyvään tarkoitukseen henkilötietolain 523/1999 mukaisesti. Mainittuja suoramarkkinointia, tutkimuksia tai kilpailuja ei kohdisteta Velostarin asiakkaisiin ilman annettua suostumusta, jonka asiakas voi halutessaan koska tahansa peruttaa.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Velostar käyttää tietoja vain markkinointitarkoituksiin tai normaaliin asiakasyhteydenpitoon. Velostar kerää tietoja, jotta voimme tuottaa asiakkaillemme heitä kiinnostavia palveluita ja tarjouksia. Lisäksi tietoja käytetään käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi niin verkkokaupassamme kuin muussa vähittäismyynnissämme.

Rekisterin tietosisältö

Velostarin asiakasrekisteriin tallennetaan pääasiassa seuraavat tiedot:

• Henkilön nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Asiakasnumero
• Markkinointikiellot ja –suostumukset
• Osto- ja maksutapahtumat ja niihin liittyvät tiedot
• Mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Velostar vastaa kerätyistä tiedoista. Velostar ei luovuta tai myy sille ilmoitettuja henkilötietoja kolmansille osapuolille. Velostar käyttää yhteistyökumppaneita ja kolmansia osapuolia tietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä Velostarin markkinointiin. Tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella.

Tietoteknisistä syistä osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään sähköisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa käytetään palomuuria ja muita teknisiä keinoja. Järjestelmä sijaitsee vartioidussa ja lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

ATK-järjestelmä on palomuurin takana ja suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien (käyttäjätunnus, salasana, käyttäjätaso) avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tuotteiden maksutapahtumat suoritetaan suojatun yhteyden kautta.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt ovat henkilötietolain 33§:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48§:n rangaistussäännösten alaisia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen tarkastus- ja korjausoikeus sekä poistaminen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

Noventum Oy
Karvaamokuja 4
00380 HELSINKI

Asiakkaalla on oikeus vaatia mahdollisen henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Velostar poistaa asiakkaan muista kuin kirjanpidollisista syistä säilytettävät tiedot asiakasrekisteristään välittömästi vastaanotettuaan asiakkaan kirjallisen pyynnön koskien niiden poistamista.

Evästeet (Cookies)

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan evästeitä käyttävän verkkosivun on ilmoitettava evästeiden käytöstä ja niiden käyttötarkoituksesta.

Velostarin verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies) mahdollistamaan käyttäjän toimintoja ja kerätään yleisiä tilastollisia kävijätietoja verkkopalvelun kehittämistä varten. Tilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja kulloinkin käytössä olevan sivustoanalyysipalvelun raportteihin. Evästeet eivät sisällä käyttäjän käyttäjä- tai henkilötietoja, eivätkä ne mahdollista pääsyä kyseisiin tietoihin. Evästeitä ei käytetä käyttäjän palvelun ulkopuolisen tietokoneen käyttöä tai verkkokäyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen. Käyttäjä voi omatoimisesti koska tahansa kieltää evästeiden käytön muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.