’21 alkaa . . . Työsuhdesähköpyörä – verovapaa etu 1200e/v

KIINNOSTUITKO? TÄSSÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE

Mistä polkupyöräedussa on kysymys? Muutamia faktoja monenkirjavan hehkutuksen keskellä.
Työnantaja myöntää työntekijälle mahdollisuuden polkupyöräetuun. Työnantaja voi hankkia pyörän ostamalla tai vuokraamalla leasingsopimuksella. Kunkin yrityksen henkilöstö- ja palkkapolitiikka määrittelee pitkälti reunaehdot saatavilla olevalle valikoimalle.

Polkupyöräedun kustannukset ovat yritykselle vähennyskelpoisia kirjanpidossa.

Hankintatavat ja kustannukset:
Työnantajan omistama pyörä:
Verovapaa etu on 100,00e/kk = 1200,00e/. Kun siitä vähennetään huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo 20,00e/kk + pääoman korko ja vakuutus, jää loppu pyörän 1/12 hankintahinnan osaan huomioitavaksi siten, että hankintahinta jaetaan VIIDELLÄ käyttövuodella.
Toisin sanoen hankintatapa mahdollistaa pidemmän kuoletusajan ja sitä kautta arvokkaamman verovapaan kamppeen hankinnan (4800,00e).

Työnantajan liisaama pyörä:
Edun raha-arvo kuukaudessa on leasing- tai muun maksun sekä työnantajan erikseen maksamien käyttökustannusten euromäärä kuukaudessa vähennettynä leasingyhtiölle tai muulle taholle maksettujen toimisto- ja käsittelykulujen euromäärällä. Mikäli leasingvuokraan ei sisälly huoltoa, niin kiinteä ylläpidon raha-arvo on 20,00e/kk.

Yrityksen palkkaus- ja luontaisetupolitiikka määrittelee edun lopullisen kustannuksen työntekijälle:
1) Kokonaispalkkamallissa pyörän ja sen ylläpidosta koituva kuukausittainen raha-arvo vähennetään palkasta. Tämä pienentää samalla hieman veroprosenttia ja merkitsee käytännössä, että työntekijän säästö muodostuu veroprosenttinsa mukaisesta osuudesta kuukausittaisesta raha-arvosta. 🚲
2) Mikäli taas työntekijä saakin luontoisetunsa rahapalkan päälle, niin etu tuo täysimääräiset säästöt eikä näin ollen pienennä työntekijän rahapalkkaa miltään osin mikäli hankinta toteutetaan verovapaan osuuden puitteissa. Tämä on siis se kuningasmalli.⚜
3) Mikäli työntekijä luopuu kokonaispalkkamallissa esim. kalliimmasta autoedustaan ja siirtyykin pyöräilijäksi on hänelle tiedossa todennäköisesti mojova nettopalkan korotus ilman palkkaneuvotteluita työnantajan kanssa.😊🚗

Mitä pyörälle tapahtuu työsuhdekauden kauden jälkeen?
Työnantaja voi myydä tai vaihtaa omistamansa pyörän haluamallaan tavalla.
Leasingpyörä taas palautuu rahoitusyhtiölle, joka myy sen pyöräliikkeelle (ei siis käyttäjälle). Mikäli työntekijä haluaa ostaa työsuhdeajokkinsa itselleen on hänen sovittava kaupasta pyöräliikkeen kanssa, joka myy sen markkinahintaan. Kannattaa myös huomioida markkinahinnan toteutuminen tilanteessa, jossa työnantaja myy omistamansa pyörän työntekijälle. Mikäli pyörä annetaan tai myydään alle markkinahinnan, katsoo verottaja erotuksen veronalaiseksi palkkatuloksi.

Miten menetellä, jos polkupyöräedun haltija päättää työsuhteen?
1) Omistuspyörän kohdalla asia on ratkaistavissa osapuolten välisellä neuvotteluratkaisulla yrityksen henkilöstö- ja palkkapolitiikan tukemana.
2) Leasingpyörän kohdalla yritys vastaa sopimuksen kustannuksista loppuun asti. Riippuen sopimuksen tilasta, pyörästä ja sen kunnosta teemme niiden perusteella tapauskohtaisesti tarjouksen kustannuksista, joilla sopimus voidaan päättää ennen aikojaan mikäli yrityksen piiristä ei löydy sille jatkokäyttäjää.

Ota yhteyttä, halutessasi sparrata aiheesta. Keskustelemme mielellämme aiheesta ja tarjoamme markkinoiden ykkösmerkit ja mallit Outlet-hintaan molemmilla hankintatavoilla!

Oheisena lopuksi vielä Verohallituksen faktat, joihin toiminta nojaa.

POLKUPYÖRÄETU, VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS
Jos palkansaajalla on käytettävissä yksityisajoihinsa työnantajan omistama, leasing-sopimuksella hankkima tai muulla tavalla järjestämä ajoneuvolain (1090/2002) 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu polkupyörä, verovelvollisen saama etu katsotaan polkupyöräeduksi.

Työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman koron sekä huolto-, korjaus- ja muiden käyttökustannusten euromäärästä. Hankintahinnan osan euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä käyttövuodella.

Työnantajan leasingsopimuksella hankkimasta tai muulla vastaavalla tavalla järjestämästä polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on leasing- tai muun maksun sekä työnantajan erikseen maksamien käyttökustannusten euromäärä kuukaudessa vähennettynä leasingyhtiölle tai muulle taholle maksettujen toimisto- ja käsittelykulujen euromäärällä.

Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa.

Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-arvo kuukaudessa on euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna.

Polkupyörään kiinteästi kuuluvat, erikseen hankitut lisävarusteet kuten ajovalot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo hankintahintaan.

Käyvän arvon soveltaminen
28 §
Sellaisen edun raha-arvona, jonka käypä hinta ilmeisesti on tämän päätöksen mukaista raha-arvoa alhaisempi tai jota edellä ei ole mainittu, on pidettävä sen käypää arvoa.

Tämän päätöksen mukaisesta edun raha-arvosta vähennetään työnantajan palkansaajalta perimä korvaus.

Voimaantulo ja soveltaminen
29 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

MEISTÄ

Velostar.fi-tiimi on pieni ja tekee monia projekteja limittäin. Siksi kohtaamme asiakkaamme ajanvarauksilla niin sähköpyöräkatselmuksien kuin tilausten noudoissa. Tällä tavalla olemme saaneet valmista aikaan jo 5 vuotta.

UUTISKIRJE

Rekisteröi sähköpostiosoitteesi uutiskirjeemme tilaajaksi. Emme häiritse Sinua jatkuvasti vaan silloin, kun meillä on todella mielenkiintoisia uutisia sähköpyöristä, lisävarusteista tai palveluista.


© Copyright 2020 Velostar